Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. 10. 2020

Nedělní slovo - 25. října

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci

(ze vstupní antifony dnešní neděle)

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“
Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

K úvaze několik myšlenek...

Říká-li Ježíš téměř jedním dechem, že máme milovat Boha a bližního, znamená to, že jedna láska není větší než druhá. Jsou vzájemně propojené. Když milujeme Boha, milujeme své bližní. Když milujeme bližní, milujeme Boha.

Když se Dalajlámy ptali, co si myslí o přikázání „miluj svého bližního jako sám sebe“, řekl „chudák bližní“! Na lásku k sobě často zapomínáme. Pane, pomoz mi být milosrdný/á k sobě, abych mohl/a být milosrdný/á k druhým. Pomoz mi mít rád/a sebe, jako mě máš rád ty.

(zdroj: Posvátný prostor)

Modlitba ~ Připadá mi obtížné přijmout sebe sama

Milosrdný Bože,

připadá mi tak těžké přijmout sebe sama.

Je toho tolik, co mě na mně ruší:

má netrpělivost, můj neklid,

má povrchnost, moje nedůtklivost.

Podávám ti všechno,

co mně na mně vadí a rozčiluje mě.

Vím, že mě bezpodmínečně přijímáš.

Ty mě neposuzuješ a neodsuzuješ.

Jsem to já sám,

kdo tak nemilosrdně se sebou zachází.

Nebo je to vnitřní soudce ve mně,

kterého prostě nedokážu zarazit.

Podávám ti svou bezmoc

a důvěřuji tomu,

že tvé přijetí je silnější

než má neschopnost se přijmout.

Podávám ti své prázdné dlaně.

Ty naplníš mou prázdnotu svou láskou.

Ty mě přijímáš se vším,

co nedokážu akceptovat.

I když vím, že mě přijímáš,

připadá mi těžké tomu věřit.

Někdy bych chtěl také před tebou

skrýt ty stránky,

na které se sám nechci dívat.

Ale nyní se toho chci odvážit.

Pohleď na mé dlaně,

v nichž ti podávám svou pravdu.

Pohleď do mého srdce.

Nechci ho před tebou uzavírat.

Nechávám tě pohledět

do všech hlubin mé duše,

aby tvůj dobrotivý pohled ve mně

všechno proměnil.

Když tvá láska ve mně pronikne vším,

pak dokážu i já pohledět na všechno ve mně

laskavým pohledem.

Pak naleznu odvahu,

abych i já sám vycházel se sebou dobrotivěji

a v důvěře ve tvou bezpodmínečnou lásku

miloval sám sebe takového,

jakým jsem se stal.

Amen.

autor: Anselm Grün

Přejeme Vám požehnanou neděli a celý týden!

Vaši bratři Premonstráti z Doksan

P. Wolfgang a P. Zdík.