Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. 4. 2020

Obnovení veřejných bohoslužeb

 

 

Milí farníci, drazí bratři a sestry,

vláda České republiky ve čtvrtek 23. dubna povolila veřejné konání bohoslužeb prozatím v počtu do 15 osob, a to od pátku 24. dubna 2020.

V den, kdy si naše premonstrátská rodina připomíná památku Obrácení našeho sv. otce Augustina (24. 4.), Vás tedy srdečně zvu do farního kostela v Terezíně na první společnou mši svatou v 17 hodin. 

V neděli 26. dubna je bohoslužba ve farním kostele v Terezíně od 9 hodin. 

Od středy 29. dubna jsou obnoveny bohoslužby v Domově na náměstí.

 

Bohoslužby za účasti věřících lze nyní konat za dodržení těchto nutných opatření:

  1. Před vstupem do prostoru kostela je každý povinen dezinfikovat si ruce.
  2. V kostele udržujeme mezi sebou rozestup minimálně 2 metry (s výjimkou členů jedné rodiny, domácnosti).
  3. Všichni účastnící bohoslužby mají na ústech a nose roušku-ústenku.
  4. Kropenky jsou bez svěcené vody. Při bohoslužbách se vynechává žehnání svěcenou vodou a podobné obřady.
  5. Svátost pokání - svatá zpověď probíhá v prostoru kostela ne ve zpovědnicích při dodržení zdravotních opatření: zpovědník i kajícník mají roušky a vzdálenost mezi nimi je 2 metry.
  6. Starší farníci mohou dále využít dispenz litoměřického biskupa Jana Baxanta od nedělní mše svaté a být ji účastni skrze televizní, rozhlasové či internetové přenosy.
  7. V kostele v Terezíně je možné nadále svaté Přijímání individuálně přijmout i mimo mši svatou 10 minut před jejím začátkem. Svátost Oltářní je podána věřícímu na ruku.
  8. Farní kostel v Terezíně je otevřený k individuální modlitbě: v neděli od 8:30 a v pátek od 16:30

Váš P. Wolfgang, O. Praem.

 

Výňatek z

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452

o přijetí krizového opatření

c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

I. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

II. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

III. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

IV. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

V. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

VI. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

VII. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

VIII. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

IX. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.